PROJEKT NUMER 6682611249
propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2020 rok, wraz z listą 15 mieszkańców, popierających tę propozycję

1. Tytuł zadania
Zakup i montaż 400 budek lęgowych dla jerzyków na terenie miasta Pruszcz Gdański.
2. Rodzaj zgłaszanego zadania(proszę zaznaczyć odpowiedni rodzaj zadania).
zadanie o wartości jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 150 000 zł
3. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania(proszę opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie).
Bloki przy ulicy Obrońców Pokoju, Tysiąclecia, Obrońców Wybrzeża, Niepodległości, 1 Maja, 24 Marca, Ogrodowej, Dąbrowskiego, Cichej, Rogozińskiego; ewentualnie budynki pruszczańskich szkół lub inne wysokie budynki użyteczności publicznej.
4. Opis zadania(proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją zadania.
Opis powinien zawierać nie więcej niż 400 słów).
Zakup i montaż 400 drewnianych budek lęgowych dla jerzyków (apus apus) na wysokich budynkach na terenie miasta. Budki powinny być zamontowane minimum 6 metrów nad ziemią. Wymiary przykładowej, natynkowej budki na dwa stanowiska lęgowe to 18 x 70 x 20 cm (wysokość, szerokość, długość), lub na trzy stanowiska lęgowe 18 x 104 x 20. Budki wyposażone są w odpowiednie uchwyty mocujące, przed montażem powinny jednak być dodatkowo zabezpieczone elewacyjną farbą ochronną. Przed zamontowaną budką powinna rozciągać się duża, otwarta przestrzeń, aby umożliwić jerzykom bezpośredni wlot przy dużej prędkości. Mając na uwadze to, że jerzyki gniazdują w koloniach, można powiesić kilka budek obok siebie. Budki powinny być zamontowane od północnej lub wschodniej strony budynku, aby uniknąć zbyt dużego nagrzewania. W związku z tym, że większość budynków należy do spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych, konieczne byłoby uzyskanie zgody zarządców budynków, na których miałyby być zamontowane budki. Przy wyborze miejsc do zamontowania budek lęgowych potrzebna byłaby również ekspertyza ornitologów.
5. Uzasadnienie (proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązanie proponuje, a także uzasadnić dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców. Opis powinien zawierać nie więcej niż 200 słów).
Jerzyk (apus apus) jest niewielkim ptakiem z gatunku jerzykowatych. Jest objęty ścisłą ochroną. Większą część życia spędza w powietrzu, ląduje jedynie by zbudować gniazdo i wykarmić pisklęta. Jerzyk zdobywa pokarm wyłącznie w locie, łowiąc owady – między innymi drobne chrząszcze, muchy, komary, pająki. Dziennie potrafi złapać około 20 tysięcy owadów. Potrafi latać na bardzo dużych wysokościach (do 2,5 kilometra) z prędkością do 200 km/h. Przylatuje do nas z Afryki pod koniec kwietnia i odlatuje pod koniec sierpnia. Od kilkunastu lat obserwuje się stopniowe zmniejszenie liczebności jerzyków w miastach. Główną przyczyną są przede wszystkim remonty i prace termomodernizacyjne budynków. Powoduje to utratę miejsc lęgowych jerzyków, które gnieżdżą się właśnie w stropodachach i szczelinach ścian. Jerzyki w mieście niezwykle skutecznie tępią dokuczliwe owady i czynią to w najbardziej ekologiczny i ekonomiczny sposób. Nie wymagają dokarmiania zimą, nie brudzą elewacji ani swojego otoczenia, a o efektywności ich działania można przekonać się mieszkając na osiedlu, gdzie jest ich kilkaset. Nie ma tam problemu uciążliwych komarów, gdyż powstaje równowaga ekologiczna między ilością owadów, a liczbą jerzyków. Pomysł zamontowania budek lęgowych dla jerzyków zrealizowało już bardzo wiele miast i właśnie w ramach budżetu obywatelskiego. Między innymi w Opolu w 2017 roku zamontowano 400 budek, w Olsztynie natomiast wybudowano 5 wysokich wież w różnych częściach miasta, na których znajduje się około 500 miejsc lęgowych. Podobne inicjatywy powstały także w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i wielu innych miastach.
6. Beneficjenci zadania (proszę wskazać jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania z uwzględnieniem kryteriów:
społeczno-zawodowego, wieku, miejsca zamieszkania itp. Opis powinien zawierać nie więcej niż 100 słów).
Korzyści z obecności jerzyków w mieście odczują nie tylko mieszkańcy budynków z zamontowanymi budkami. Ptaki te bowiem pokonują duże odległości w poszukiwaniu pokarmu, dzięki czemu przyczynią się do oczyszczenia miasta z dokuczliwych owadów.
7. Szacunkowe koszty zadania(proszę orientacyjnie oszacować koszt wykonania zadania).
Koszt jednej budki natynkowej na dwa stanowiska lęgowe to około 85 zł, natomiast budki na trzy stanowiska lęgowe to 125 zł. Dodatkowy koszt to ekspertyza ornitologiczna oraz impregnacja i montaż budek na budynkach, ewentualnie koszt wynajęcie podnośnika.
10. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe)
Brak dodatkowych załączników

Data wydruku:2020-02-18 14:44:17