PROJEKT NUMER 7117711898
propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2020 rok, wraz z listą 15 mieszkańców, popierających tę propozycję

1. Tytuł zadania
Uruchomienie sezonowej linii autobusowej Pruszcz Gd. - Sobieszewo
2. Rodzaj zgłaszanego zadania(proszę zaznaczyć odpowiedni rodzaj zadania).
zadanie o wartości jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 150 000 zł
3. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania(proszę opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie).
Przebieg linii: Rondo Kaszubskie - Raciborskiego - Rogozińskiego - Domeyki - Strzeleckiego - Cicha - Obrońców Pokoju - Chopina (z powrotem Grunwaldzka - Raciborskiego - Wojska Polskiego - Obrońców Pokoju - Cicha - Rondo Kaszubskie) - Przejazdowo - Droga wojewódzka nr 501 - Sobieszewo
4. Opis zadania(proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją zadania.
Opis powinien zawierać nie więcej niż 400 słów).
Linia funkcjonowałaby testowo w okresie 20 czerwca - 31 sierpnia 2020. Zgodnie z Aneksem nr 15 z 21 VI 2012 do Porozumienia Międzygminnego z 17 XII 2003 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 18 VII 2012, poz. 2480 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2012/2480/akt.pdf) organizacja połączenia i wybór operatora powierzone zostałyby Zarządowi Transportu Miejskiego w Gdańsku. Koszty i przychody ze sprzedaży biletów byłyby przypisywane w całości Miastu Pruszcz Gd., z uwagi na przewidywany brak partycypacji pozostałych gmin, przez których terytoria linia miałaby przebiegać (Gdańsk, gm. w. Pruszcz Gd.). Kluczowe pozostaje rozstrzygnięcie, że przewozy organizowane będą "na rzecz Gm. Miejskiej Pruszcz Gd.", co zgodnie z ww. Porozumieniem umożliwia finansowanie linii w całości z budżetu Miasta Pruszcz Gd. Podobne rozwiązania występują/występowały już na terenie Trójmiasta: Gdynia finansuje w całości linię G do ZOO w Oliwie i finansowała linię 510/4A na Lotnisko; gmina Szemud finansuje przejazd linii 191 i 193 w drodze do Gdyni przez Gm. Żukowo; Rumia finansuje w całości linię J do Szpitala w Wejherowie; Gdańsk linię 186 przez Wiślinkę w gm. w. Pruszcz do Górek Wsch., a Gdynia finansuje przewozy od granicy miasta do swojego cmentarza komunalnego, położonego na terenie gm. Kosakowo.
5. Uzasadnienie (proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązanie proponuje, a także uzasadnić dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców. Opis powinien zawierać nie więcej niż 200 słów).
Projekt ma na celu umożliwienie mieszkańcom Pruszcza łatwego przedostania się w sezonie letnim na najbliższe plaże nad Bałtykiem, położone na Wyspie Sobieszewskiej. W chwili obecnej, mimo geograficznej bliskości, przemieszczanie się komunikacją publiczną do Sobieszewa wymaga albo długotrwałego przejazdu przez centrum Gdańska, albo (wyłącznie w dni powszednie) niedogodnej przesiadki w Przejazdowie z kluczącej po Żuławach linii 841 na linię 112. Przejazd tej trasy rowerem jest niebezpieczny z powodu braki drogi rowerowej na odcinku Rokitnica - Wiślina; zmotoryzowani zaś z kolei mają duży problem z parkowaniem na Wyspie Sobieszewskiej.
6. Beneficjenci zadania (proszę wskazać jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania z uwzględnieniem kryteriów:
społeczno-zawodowego, wieku, miejsca zamieszkania itp. Opis powinien zawierać nie więcej niż 100 słów).
Przede wszystkim osoby niezmotoryzowane (zwłaszcza młodzież, seniorzy, osoby bez prawa jazdy), w praktyce jednak z projektu korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy.
7. Szacunkowe koszty zadania(proszę orientacyjnie oszacować koszt wykonania zadania).
Liczba kilometrów dziennie = dojazdy na trasę 2 x 15 km + 3 kursy dziennie x 2 kierunki x 20 km w jednym kierunku = 150 km Wartość dopłaty do wozokilometra - 7 zł/km (maksymalna stawka dla linii 132 w roku 2019: 6,98 zł dla GAiT; pozostałe linie obsługiwane przez BPT są tańsze) Koszt całkowity: 150 km dziennie x 73 dni x 7 zł/km = 76.650 zł netto
10. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe)
Brak dodatkowych załączników

Data wydruku:2020-02-18 13:24:27