PROJEKT NUMER 4458612525
propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2020 rok, wraz z listą 15 mieszkańców, popierających tę propozycję

1. Tytuł zadania
Dostawienie ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody oraz popielniczek na terenie całego miasta.
2. Rodzaj zgłaszanego zadania(proszę zaznaczyć odpowiedni rodzaj zadania).
zadanie o wartości jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 150 000 zł
3. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania(proszę opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie).
Wzdłuż ulic: Olszewskiego, Wróblewskiego, na Osiedlu Bursztynowym, Sikorskiego, Kasprowicza, Dąbrowskiego, Emilii Plater, wzdłuż ścieżek rowerowych z Faktorii do Juszkowa i z Pruszcza Gdańskiego do Świętego Wojciecha.
4. Opis zadania(proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją zadania.
Opis powinien zawierać nie więcej niż 400 słów).
W ramach zadania przewiduje się zakup i ustawienie ławek , koszy na śmieci i koszy na psie odchody.
5. Uzasadnienie (proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązanie proponuje, a także uzasadnić dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców. Opis powinien zawierać nie więcej niż 200 słów).
Na wielu ulicach i ścieżkach rowerowych brakuje ławek i koszy na śmieci. Brakuje także koszy na psie odchody.
6. Beneficjenci zadania (proszę wskazać jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania z uwzględnieniem kryteriów:
społeczno-zawodowego, wieku, miejsca zamieszkania itp. Opis powinien zawierać nie więcej niż 100 słów).
Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego.
7. Szacunkowe koszty zadania(proszę orientacyjnie oszacować koszt wykonania zadania).
150 tys.
10. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe)
Brak dodatkowych załączników

Data wydruku:2020-02-18 14:03:27