PROJEKT NUMER 4532412553
propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2020 rok, wraz z listą 15 mieszkańców, popierających tę propozycję

1. Tytuł zadania
Zakup sześciu defibrylatorów AED, czyli zewnętrznych zautomatyzowanych urządzeń, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces ratowania ludzkiego życia w sytuacji jego zagrożenia podając impuls elektryczny, wraz z pakietem szkoleń dla mieszkańców (szkół, zakładów pracy).
2. Rodzaj zgłaszanego zadania(proszę zaznaczyć odpowiedni rodzaj zadania).
zadanie o wartości jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 150 000 zł
3. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania(proszę opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie).
1) Na budynku Urzędu Miasta, 2) Budynek Straży Miejskiej przy Krótkiej (możliwość reanimacji osób przebywających na przystanku), 3) Rejon dworca PKP / Targowisko, 4) ZSO NR 1 przy Niemcewicza, 5) Osiedle Wschód – centrum handlowe naprzeciw marketu Lidl, 6) Gałczyńskiego.
4. Opis zadania(proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją zadania.
Opis powinien zawierać nie więcej niż 400 słów).
Defibrylator AED jest urządzeniem, które w bezpieczny dla ratownika i osoby poszkodowanej sposób prowadzi krok po kroku za pomocą poleceń głosowych i wizualnych przez przebieg akcji ratowniczej, podając impuls elektryczny. Został skonstruowany tak, by w odróżnieniu od defibrylatora szpitalnego służyć w warunkach zewnętrznych, w miejscach publicznych, takich jak instytucje, urzędy czy też ośrodki sportowe. Jednocześnie, ze względu na poręczny rozmiar nadaje się doskonale, jako wyposażenie służb ratowniczych (GOPR, WOPR) czy też straży miejskiej i policji. Jego ideą jest więc łatwy i publiczny dostęp i prostota w obsłudze, tak by użyć go mógł każdy, nawet osoba nieprzeszkolona medycznie.
5. Uzasadnienie (proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązanie proponuje, a także uzasadnić dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców. Opis powinien zawierać nie więcej niż 200 słów).
Celem niniejszego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Pomocy możne udzielić osoba, która nie ma pojęcia o ratowaniu życia ludzkiego. Defibrylator krok po kroku przeprowadzi przez wszystkie kroki pomocy poszkodowanemu. dodatkowo szkolenia zwiększają świadomość mieszkańców dotyczącą ochrony życia i zdrowia i poczują się bezpieczniej, zwłaszcza osoby starsze
6. Beneficjenci zadania (proszę wskazać jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania z uwzględnieniem kryteriów:
społeczno-zawodowego, wieku, miejsca zamieszkania itp. Opis powinien zawierać nie więcej niż 100 słów).
Beneficjentami są wszyscy mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego, zwłaszcza osoby z chorobami serca i starsze.
7. Szacunkowe koszty zadania(proszę orientacyjnie oszacować koszt wykonania zadania).
6 szt. AED po ok. 15 000 zł = 90 000 zł + 60 000 na szkolenia = 150 000 zł
10. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe)
Brak dodatkowych załączników

Data wydruku:2020-02-18 13:24:33